Organizator

CEMS Club Warsaw jest organizacją studencką wspierającą realizację prestiżowego programu CEMS MIM (Master’s in International Management) na terenie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

CEMS Club Warsaw wspiera integrację środowiska akademickiego i biznesowego oraz pomaga wielu pracodawcom w ich działalności promocyjnej w SGH. Cechuje nas wysoki profesjonalizm i bardzo dobre kontakty z partnerami korporacyjnymi. Warto zaznaczyć, że CEMS Club Warsaw jest jedną z najliczniejszych oraz najbardziej aktywnych organizacji działających w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie